Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Érettségi

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

Itt vannak a 2016-os érettségi tételei és témakörei

Itt megnézhetitek: ezeken a szakokon lesz kötelező az emelt szintű érettségi 2016-tól.


A 2016/2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra vonatkozó információk

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1-jével módosult.

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját” középiskolája fog megadni.

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes tájékoztató információ az Oktatási Hivatal honlapján érhető el a mondatban szereplő linkre kattintva.

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje is február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” egymást.

Erdélyi Lajos
intézményvezető


Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről

2016. szeptember 9.

Vizsgaidőszakok

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik , amelyet személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a vizsgát szervező intézménynek.

Jelentkezési határidők

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15 -e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5 -e. (Ha a meghatározott időpontok munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Kapcsolat a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéssel

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból újra szeretne érettségi vizsgát tenni, az érettségi vizsgára külön jelentkeznie kell, a két jelentkezés nem "váltja ki" vagy "helyettesíti" egymást.

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a "saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a "saját" középiskolája fog megadni.

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.

Érettségi vizsgára jelentkezni a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában lehet, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál.

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók jelentkezése

A tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók a fővárosi, megyei kormányhivatalokban (továbbiakban kormányhivatal), vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek. A középiskolák nem kötelesek fogadni a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését. A kormányhivatalokra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Kormányhivatalok menüpontban A kormányhivatalok elérhetőségei linkre kattintva találhatók meg.

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban január közepétől, az október-novemberi vizsgaidőszakban augusztus második felétől személyesen vagy postai úton jelentkezhetnek a kormányhivatalban, vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában.

Vizsgajelentkezés postai úton

Ha a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó a kormányhivatalban nyújtja be a jelentkezését, a postai út esetében a jelentkezési lap január közepétől, illetve augusztus második felétől a www.oktatas.hu honlapon található meg. Ezt kell a jelentkezési lap mögött található kitöltési útmutató alapján kitölteni, kinyomtatni, és a szükséges mellékletekkel együtt postán megküldeni a kormányhivatalba. (A mellékletek listája a kitöltési útmutatóban szerepel.)

Vizsgaszervezés

Ha a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó a kormányhivatalban jelentkezik érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi meg. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat. Ha a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó egy középiskolában nyújtja be az emelt szintű érettségi vizsgára történő jelentkezését, az emelt szintű vizsgákat ebben az esetben is a kormányhivatal szervezi meg. Középszintű vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezést befogadó középiskola szervezi meg a vizsgázó érettségi vizsgáit.

Vizsgatárgyak

A vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése alapján az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. A vizsgaszabályzat 6. § (4) bekezdése értelmében a következő vizsgatárgyakból kötelező érettségi vizsgát tenni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választott vizsgatárgy. Idegen nyelv érettségi vizsga nélkül tehet azonban érettségi vizsgát az, akinek a tanulói jogviszonya megszűnésének időpontjában hatályos érettségi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint nem kellett idegen nyelvből érettségi vizsgát tennie. Ebben az esetben az idegen nyelv vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

Az érettségi bizonyítvány megszerzését követően bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni, függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgyból milyen szintű és milyen eredménnyel rendelkezik a vizsgázó. (Akár olyan vizsgatárgyból is tehet érettségi vizsgát az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó, amelyet középiskolai tanulmányai során egyáltalán nem tanult.) Nem minden vizsgatárgyból lehet emelt szinten vizsgát tenni. Az aktuális vizsgaidőszakban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyak listája megtalálható a www.oktatas.hu honlapon. Fontos, hogy azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből már nem lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, a vizsgázó abban az esetben sem jelentkezhet emelt szintű érettségi vizsgára, ha egy korábbi vizsgaidőszakban az adott vizsgatárgyból emelt szinten kezdte meg az érettségi vizsgát, de javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították.

Vizsgadíj

Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatal számára kell befizetni.

A vizsgadíj összege:

A fenti vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendőek.

A vizsgadíj befizetése történhet:

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a jelentkező számára.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az érettségi vizsgákat megkezdő, de be nem fejező vizsgázók

Ha a vizsgázó már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes vizsgatárgyakból kapott érettségi vizsgaeredményei nem "évülnek el" (ezekről törzslapkivonatot állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a későbbiekben megszerzett érettségi bizonyítványba, függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgy aktuálisan szerepel-e az érettségi vizsgatárgyak között vagy sem.

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán tanulmányait folytató jelentkező kizárólag a május-júniusi vizsgaidőszakban és kizárólag a kormányhivatalban nyújthatja be előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezését, személyesen vagy postai úton. Ez esetben a számára területi szempontból megfelelő kormányhivatalt a jelentkező maga választja ki. A kormányhivatalokra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Kormányhivatalok menüpontban A kormányhivatalok elérhetőségei linkre kattintva találhatók meg.

Letölthető tájékoztatók:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet)

Itt megtekintheti...

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet:

 
TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGALEÍRÁS
Angol nyelv Letöltés Letöltés
Biológia Letöltés Letöltés
Ének-zene Letöltés Letöltés
Fizika Letöltés Letöltés
Francia nyelv Letöltés Letöltés
Informatika Letöltés Letöltés
Kémia Letöltés Letöltés
Magyar nyelv és irodalom Letöltés Letöltés
Matematika Letöltés Letöltés
Mozgóképkultúra és médiaismeret Letöltés Letöltés
Német nyelv Letöltés Letöltés
Rajz és vizuális kultúra Letöltés Letöltés
Társadalomismeret Letöltés Letöltés
Testnevelés Letöltés Letöltés
Történelem Letöltés Letöltés

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/valtozasok_2014tol

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgabizottsag_dontese_elleni_kerelem