Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Közzétételi lista

Teljes intézmény

 1. SzMSz - Házirend - Pedagógiai program

Nevelési-oktatási intézmény

 1. Felvételi tájékoztató
 2. Engedélyezett osztályok, beiratkozás
 3. Díjfizetés
 4. Ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai
 5. Éves munkaterv, nyitva tartás
 6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
 7. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 8. Nevelő-oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. Idegen nyelvi mérés
 10. Országos mérés-értékelés eredményei
 11. Tanulók lemorzsolódási, évismétlés adatai
 12. Érettségi vizsgák eredményei
 13. Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége
 14. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
 15. Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák szabályai
 16. Iskolai osztályok száma, létszáma

Kollégium

 1. SzMSz – Házirend – Pedagógiai program (lásd a Teljes intézmény menüpont alatt)
 2. Engedélyezett csoportok, beiratkozás
 3. Felvételi tájékoztató
 4. Díjfizetés
 5. Ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai
 6. Éves munkaterv, a tanév rendje
 7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
 8. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. Szabadidős foglalkozások
 10. Externátusi ellátás nincs
 11. Kollégiumi csoportok száma, létszáma