Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Közösségi szolgálat

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

2014.

Általános tájékoztatás a közösségi szolgálatról

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (2) és a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (1) alapján 2016. január 1. után az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A törvényhozó azt rögzítette ezzel jogszabályi szinten, hogy az érettségi nemcsak szellemi, tantárgyi tudást mér, hanem azt a pedagógiai célt is, hogy a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása is szükséges ahhoz, hogy valaki érett legyen és a középiskolai tanulmányait befejezze. Mindezt taglalja a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet szociális és állampolgári kompetenciákat tárgyaló része is.

Az 50 óra közösségi szolgálatot 4 tanéven keresztül kell elvégezni (9-12. évfolyamon). A tanulók az 50 órás szolgálaton belül 5 órás felkészítőn, majd 5 órás záró foglalkozáson vesznek részt.

A közösségi szolgálatot max. 5 fős csoportokba osztva végezhetik, alkalmanként 1-3 órás időkeretben. Fontos tudni azonban, hogy a 16. életévüket még be nem töltött tanulók egy tanítási napon legfeljebb 2 órát teljesíthetnek. Egy óra alatt 60 percet értünk, amelybe az utazási idő nem számítható bele.

A tanulónak jelentkezési lapot (1. sz. melléklet) kell majd kitöltenie, amely tartalmazza a megvalósítás helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát is. A tanulónak a szolgálat teljesítése során naplót (2. sz. melléklet) kell vezetnie, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, mentora aláírásával fogja ezt érvényesíteni.

Az osztályfőnök a tanítási naplóban havonta, a törzslapban év végén dokumentálja, hogy a tanuló mennyi órát teljesített közösségi szolgálatban. Más iskolába történő átjelentkezés esetén az iskola igazolást (3. sz. melléklet) állít ki két példányban a szolgálat teljesítéséről, amelyből egy példány a tanulóé, egy pedig az intézménynél marad.

A közösségi szolgálatban résztvevők a diákok, az iskolai koordinátor - aki felelős a fogadó intézményekkel való kapcsolattartásért, adminisztrációért (osztályfőnök), a fogadó intézmény és annak szakmai koordinátora/mentora (aki a közösségi szolgálatban résztvevő tanulók munkáját a tevékenység során irányítja) és a szülők is, hiszen a szülő felelőssége és aktív segítsége nélkülözhetetlen, különösen akkor, ha a tanuló lakhelye és a szolgálatteljesítés helye eltér egymástól (utaztatás).

A közösségi szolgálat keretei között egészségügyi, szociális, kulturális, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység; bölcsődékben, óvodákban kulturális tevékenység szervezésében vagy a mindennapi tevékenységben (játék) való részvétel is lehetséges.

Például:

A közösségi szoltálat helyszínei

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban (helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.

Helyben ellátható tevékenységek:

TEVÉKENYSÉG IGAZOLHATÓ IDŐTARTAM IGAZOLÓ SZEMÉLY
A Csibeavató előkészítése, lebonyolítása max. 4 óra diákönkormányzatot segítő pedagógus
Az iskola környezetének rendben tartása alkalmanként 1 óra osztályfőnökök
Az iskola honlapjának szerkesztésében való részvétel alkalmanként 2 óra intézményvezető-helyettes
Az Eötvös-bál előkészítése max. 4 óra diákönkormányzatot segítő pedagógus
A DÖK-nap előkészítése max. 4 óra diákönkormányzatot segítő pedagógus
Az iskolarádió műsorának szerkesztése alkalmanként 1 óra intézményvezető-helyettes

Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek:

Iskolán kívüli szervezet bevonásakor a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az adott iskolán kívüli szervezet együttműködési megállapodást köt (4.sz. melléklet). Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, amellyel az intézmény megkötötte az együttműködési megállapodást. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az iskolavezetésnél.

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapodásban rögzíteni kell.

Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője vagy a megbízott pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a megállapodásban rögzíteni kell.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a következő szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást:
Választható intézmények

A közösségi szolgálatról részletes információk a http://kozossegi.ofi.hu oldalon találhatók.